SKUTEČNÁ DEMOKRACIE JDE EVROPOU

12.10.2011 12:36

JAK JE TO V MAĎARSKU?

 

Na webu na adrese

 https://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/orban-ma-problem-solidarnosc-po-madarsku/

se objevil článek s názvem

Orbán má problém: Solidarność po maďarsku

Na tomto článku bych chtěl demonstrovat dnešní skutečnost.

 

V uvedeném článku se mluví o Orbánovi (ministerský předseda Maďarska) se značným opovržením. Nedejme se ale zmást rétorikou pisatele a podívejme se na fakta. Orbán na rozdíl od jiných evropských státníků (především našich) se snaží udržet sociální stát a své finanční zajištění státu opírá o zdanění těch, kteří zdanit potřebují. Jde především o zahraniční kapitál a o kapitál vnitřní, který je parazitem na státě. To představuje především ta složka kapitálu, která se snaží urvat co je možné a morálka a cítění lidí jí může být ukradeno. To, že tento článek s uvedeným děním není příliš nadšen je pochopitelné. Je důsledkem pohledu právě těchto lidí na dění v Maďarsku.

V Maďarsku se ale dějí mnohem závažnější věci, nežli jen to co dělá ORBÁN.

V Maďarsku vznikly odbory s názvem SOLIDARITA. Jde o název převzatý z polštiny (SOLIDARITA) a jde o název velice symbolický. V Polsku v době vzniku těchto odborů panoval komunistický režim. Tyto nové odbory se na rozdíl od státních, plně postavily na stranu lidu a byly to především ony, kdo pomohl v Polsku svrhnout prosovětskou komunistickou vládu generála JARUSELSKÉHO.

V Maďarsku se tyto odbory rovněž stavějí na stranu lidu. Jejich myšlenky jsou ale daleko demokratičtější a lidovější, nežli vše co zde dosud bylo. Doslova a do písmene trvají na principech SKUTEČNÉ DEMOKRACIE tím, že žádají zrušení politických stran.

Výňatek z článku:

MAĎARSKÁ SOLIDARITA SE VYMEZUJE VŮČI VŠEM SOUČASNÝM HLAVNÍM POLITICKÝM STRANÁM, TEDY I SOCIALISTŮM. "OD ZMĚNY REŽIMU POLITICKÉ STRANY ROZDĚLILY ZEMI. V TAKOVÉ ZEMI JÁ NECHCI ŽÍT. PROTO VYZÝVÁM VŠECHNY, ABYCHOM SE SEMKLI. PŘIDEJTE SE K NÁM A SPOLEČNĚ VYTVOŘÍME LEPŠÍ, DEMOKRATIČTĚJŠÍ ZEMI, V KTERÉ PŮJDE ŽÍT," UVEDL ŠÉF ODBORŮ ZAMĚSTNANCŮ OZBROJENÝCH SIL A POLICIE PÉTER KÓNYA, KTERÝ STÁL SPOLU S PŘEDÁKEM HASIČSKÝCH ODBORŮ KORNÉLEM ÁROKEM U ZRODU SOLIDARITY. OBA SE UŽ DNES V MAĎARSKU TĚŠÍ VELKÉ VÁŽNOSTI, MNOHEM VĚTŠÍ, NEŽ OPOZIČNÍ SOCIALISTIČTÍ POLITICI. „BOJUJEME ZA DEMOKRACII, SOCIÁLNÍ JISTOTY, LIDSKÁ A ZAMĚSTNANECKÁ PRÁVA,“ DODÁVÁ KÓNYA.

Zde vidím trend, který bychom měli následovat. Spojit se s těmito odbory by rozhodně nebylo od věci. Spojit se v širší demokratické hnutí, které ctí zásady Skutečné demokracie v Evropě.

 

—————

Zpět