16 požadavků Skutečné Demokracie Teď ze Španělska

27.07.2011 20:56

Tyto požadavky jsou výsledkem konsensu dosaženého v průběhu shromáždění, které se konalo 20. května 2011 v CAMPING SOL v Madridu a vznikly jako syntéza tisíce obdržených návrhů v minulých dnech. Tento seznam by neměl být považován za uzavřený. Berte je proto jen jako orientační. Má jen orientačně vystihovat základní problémy se kterými se potýkají lidé ve Španělsku. Na oficiálních požadavských hnutí DRY se teprve pracuje!
————————————————————————————————————————-

Návrhy schválené v dnešním shromáždění 20. května 2011 v CAMPING SOL:

1. Změna volebního zákona. Otevřený a jasný volební systém.
2. Dodržování základních práv zakotvených v ústavě, zejména:
- Právo na přiměřené bydlení
- Právo na veřejnou zdravotní péči (zdarma), svobodnou a univerzální.
- Právo na volný pohyb osob a posílení veřejného a sekulárního vzdělávání.
3. Zrušení zákonů a opatření které jsou diskriminační a nespravedlivé, jako tzv. „Boloňského proces“ zabývající se vysokoškolským vzděláváním
4. Daňová reforma příznivá pro nižší příjmové skupiny lidí, reforma daní a nemovitostí. Zavedení „Tobinovi dani“, která zdaňuje mezinárodní finanční převody a odstranění daňových rájů.
5. Reforma pracovních podmínek politiků. Trvalá okamžatá odvolatelnost, zavazné plnění voleb. slibů.
6. Odmítnutí a odsouzení korupce. Absolutní netolerance vůči politikům podezřelých nebo usvědčených s korupce
7. Dodržování článku 128 Ústavy, který říká, že „všechno bohatství této země v jejích různých formách a bez ohledu na jeho vlastnictví je podřízeno obecnému zájmu.“ Snížení zásahu MMF a ECB. Okamžité znárodnění všech bankovních subjektů. Zpřísnění kontroly finančních institucí a operací, aby se zabránilo případnému zneužití v jakékoliv formě.
8. Jasné oddělení státu a církve
9. Participativní a přímá demokracie, v níž občané budou aktivně podílet. Média musí informovat eticky a pravdivě.
10. Úprava zákoníku práce a kontrolování jeho dodržování
11. Uzavření všech jaderných elektráren a podpora energie z obnovitelných zdrojů.
12. Větší podpora podniků, které zajišťují „veřejné“ služby
13. Jasné oddělení moci výkonné, zákonodární a soudní
14. Snížení vojenských výdajů, okamžité uzavření továren vyrábějící zbraně a větší kontrolu nad bezpečnostními silami státu. Neangažovat se v žádných válkách.
15. Obnovu historické paměti a základních principů boje za demokracii v našem státě.
16. Celkovou transparentnost účtů a financování politických stran za účelem snížení míry politické korupce.

Za případné chyby v překladu se omlouvám.
-RČ-

Zdroj: https://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas-20-mayo/

V této souvislosti chci upozornit zejména na bod 7, ve kterém se požaduje znárodnění bank. Jde o zcela klíčový stav, který jednoznačně vyráží zbraň z rukou Finančního systému a měnu vrací pod kontrolu státu. Pro ty, co jsou zblbé propagandou zdůrazdňuji, že nejde o komunistické vyvlastňování (což je zločin), ale o skutečné znárodnění, tedy převedení vlastnictví pod kontrolu státu. Co to udělá s národním hospodářstvím je nejlépe vidět na současné Číně (kde jsou státní banky), která je dnes nejen fakticky nejsilnější ekonomikou světa, ale kde životní úrověň lidí jde prudce nahoru (v městských lokalitách dokonce tak, že dnes Číňané jsou daleko před námi). Propaganda a lži současného našeho vedení o dění ve světě, jsou hrubou obžalobou nás všech, kteří to trpíme.

U nás většina lidí nemá ani ponětí o tom, co banky jsou a jak pracují, natož aby rozuměli tomu co představuje Finanční systém. Veřte mi, přátelé, že je skutečně na čase otevřít oči.

Antonín Mareš

   

 

—————

Zpět